Section Heading

15 days ago

Канао Цуюри из аниме "Клинок, рассекающий демонов" - арт от kirimatsu

 

#Канао Цуюри#персонаж#арт#рисунок#Kanao Tsuyuri#kirimatsu#Kimetsu no Yaiba#Клинок рассекающий демонов#аниме

Section Heading

Close